Tôi có thể kiểm tra đơn hàng, thu nhập của mình bằng cách nào

Unica có các mục để bạn có thể kiểm tra các đơn hàng, thu nhập của mình.
Sau khi đăng nhập tài khoản tại Unica, bạn bấm vào biểu tượng hình đầu người (hoặc avatar của mình) >> Affiliate >> Đơn hàng như ảnh minh họa.
Hoặc bạn truy cập trực tiếp vào link: https://unica.vn/dashboard/affiliate/order Muốn kiểm tra thu nhập của mình, bạn bấm mục Thu nhập ở bên phải mục Đơn hàng hoặc truy cập trực tiếp vào link: https://unica.vn/dashboard/affiliate/revenue 
Mục lịch sử thanh toán để bạn biết được hoa hồng của mình đã được thanh toán hay chưa.
Nếu có thắc mắc gì liên quan tới hoa hồng AFF, bạn liên hệ Hỗ trợ: 0364 280 080 để được giải đáp nhé!