Hướng dẫn vào học gói Hội viên Unica

Hướng dẫn vào học:

Sau khi đăng ký mua gói hội viên bạn sẽ nhận được hướng dẫn kích hoạt và vào học.
Bạn có thể xem thêm hướng dẫn kích hoạt tại đây https://help.unica.vn/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-va-kich-hoat-khoa-hoc-tren-web.html

Kích hoạt xong để vào học bạn truy cập mục Hội viên hoặc truy cập qua link https://unica.vn/dashboard/user/group và chọn mục VÀO HỌC
Bạn tìm kiếm khoá học muốn học, có thể tìm theo từ khoá, giảng viên, ... Và chọn vào học để vào học.