Hướng dẫn đăng ký tài khoản và kích hoạt khóa học trên website


Hướng dẫn đăng ký tài khoản
Bước 1: Mở  trình duyệt website như Google Chrome, Cốc Cốc, Safari và truy cập trang https://unica.vn và ấn ĐĂNG KÝ góc phải
Hoặc bạn truy cập trang https://id.unica.vn/register


Bước 2: Điền thông tin đăng ký bao gồm: Họ và tên, Email, Số điện thoại và mật khẩu (mật khẩu bạn tự đặt lớn hơn hoặc bằng 6 ký tự), ấn Tôi không phải là người máy và ấn đăng ký.


Nếu đã có tài khoản bạn ấn  ĐĂNG NHẬP hoặc truy cập https://id.unica.vn/login để đăng nhập
Điền email và mật khẩu tài khoản bạn đã đăng ký


Hướng dẫn kích hoạt khóa học
Trên giao diện trang Unica.vn bạn ấn kích hoạt khóa học ở góc phải hoặc truy cập trang https://unica.vn/kichhoat nhập mã kích hoạt mà bạn nhận được ở phong thư và ấn kích hoạt ngay


Lưu ý: Mã kích hoạt chỉ cần kích hoạt 1 lần, lần vào học sau hay học trên thiết bị khác bạn chỉ cần vào trang unica.vn đăng nhập và vào học.
Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết tại video bên dưới