Cách đăng ký tài khoản Affiliate tại Unica

Để đăng ký làm Affiliate, bạn cần có tài khoản trên Unica.vn. 
Bạn truy cập: https://unica.vn/
Chọn đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản hoặc đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản.


Sau khi tạo tài khoản ( hoặc đăng nhập) thành công,

bạn truy cập: https://unica.vn/affiliate >> Đăng ký ngay >> Lấy link Affiliate 

Hiện ra giao diện như hình minh họa là bạn đã đăng ký tài khoản Affiliate thành công.