Cách đăng ký tài khoản Affiliate tại Unica

Để đăng ký làm Affiliate, bạn cần có tài khoản trên Unica.vn. 
Bạn truy cập: https://unica.vn/
Chọn đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản hoặc đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản.


Sau khi tạo tài khoản ( hoặc đăng nhập) thành công,

bạn truy cập: https://unica.vn/affiliate >> Đăng ký ngay >> Lấy link Affiliate 

Hiện ra giao diện như hình minh họa là bạn đã đăng ký tài khoản Affiliate thành công.

Bạn có thể xem được mã Affiliate của mình, tạo mã giảm 40% học phí gốc khóa học trên Unica.