Quy trình hợp tác Giảng viên Unica

Bước 1: Giảng viên gửi đề cương về email giangvien@unica.vn.

Trong đề cương phải có video bài giảng mẫu để Unica duyệt.

Giảng viên lấy link đề cương tại đây (Xem Những lưu ý khi lấy mẫu làm đề cương để có mẫu đề cương đúng với quy chuẩn của Unica)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sqtu5uMO8JWefDwFyJdDnXfePOANB76D/edit?usp=sharing&ouid=113769278413662565808&rtpof=true&sd=true 

 

Những LƯU Ý khi lấy mẫu làm đề cương: 

Sau khi mở link Đề cương mẫu click vào “Tệp” -> Tạo bản sao -> Điền tên khóa học vào và lưu lại. 

Anh chị lưu ý điền đúng theo mẫu, không được thay đổi một phần nào, có như vậy thì khi đề cương được duyệt, việc tải khóa học lên bằng link google sheet mới thành công được. 

Ở cột Tên phần học / Tên bài học / Bài kiểm tra, anh chị lưu ý chỉ điền đúng tên phần học, bài học vào, không thêm chữ “phần 1” hoặc “bài 1” trước tên phần, tên bài (mà điền vào cột "Bài" ngay bên trái), thiếu hàng thì chúng ta chèn thêm hàng vào.

Anh chị nhớ chia sẻ link chế độ công khai nhé.

Bước 2: Sau khi đề cương khóa học được duyệt thành công, Giảng viên và Unica tiến hành ký hợp đồng hợp tác

Tại mục CÀI ĐẶT THANH TOÁN anh/chị click " xem trước hợp đồng" để đọc đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng. 

Anh/chị đồng ý với các điều khoản hợp đồng. Tiến hành điền đầy đủ các trường thông tin và bấm LƯU 

Kiểm tra thông tin lần cuối cùng tại trang HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ click vào ô  "Tôi đồng ý với những điều khoản dịch vụ dưới đây của Unica" và bấm LƯU

Bước 3: Giảng viên ghi hình khóa học hoặc gửi video có sẵn.

Bước 4: Bộ phận kiểm định chất lượng khóa học Unica kiểm duyệt về chất lượng video.

Bước 5: Sau khi khóa học được kiểm duyệt thành công, tiến hành xuất bản khóa học trên hệ thống Unica.vn

Trân trọng!