Hướng dẫn đăng nhập và vào học trên ứng dụng Unica

Bạn mở ứng dụng Unica đã tải về, điền email và mật khẩu tài khoản đã đăng ký và ấn đăng nhập. Sau đó bạn chọn mục vào học ở bên dưới để vào học.