Cài đặt thanh toán và Mã số thuế cá nhân cho Affiliate

Bạn cài đặt thanh toán tại: https://unica.vn/dashboard/setting/payment 
Hoặc có thể chọn biểu tượng Avatar >> Affiliate >> Cài đặt thanh toán như hình minh họa:


Bạn cần điền đầy đủ tất các các mục >> Lưu >> Tích chọn tôi đồng ý với điều khoản dịch vụ >> Hoàn thành 

Để biết được mình đã có mã số thuế hay chưa, Bạn có thể kiểm tra mã số thuế cá nhân của mình tại: https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-ca-nhan/


Bạn đang có thu nhập từ Unica, nhưng chưa có Mã Số Thuế Cá Nhân (MSTCN)?

Hãy yên tâm, Unica sẽ giúp bạn đăng ký MSTCN. Bạn chỉ cần điền thông tin cá nhân theo form ở bên dưới, bộ phận kế toán Unica sẽ đăng ký giúp bạn.

Thời hạn:  30 ngày kể từ ngày đăng ký:
Link đăng ký: https://mstcn.unica.vn/
Bạn điền đầy đủ các thông tin trong các ô, sau khi điền xong bạn lưu ý kiểm tra lại xem thông tin đã chính xác chưa rồi chọn Đăng ký ngay nhé: