Nếu nhiều AFF cùng giới thiệu 1 khách hàng thì hoa hồng được tính cho ai?

Đối với trường hợp nhiều AFF cùng giới thiệu một User qua đường link chia sẻ, đơn hàng sẽ tính như sau:
+ Nếu đường link có mã AFF và Coupon >> AFF được tính
+ Nếu đường link có mã AFF và Marketing >> AFF được tính
+ Nếu có 2 AFF cùng giới thiệu 1 khách >> AFF sau được tính

Khi sử dụng đồng thời mã AFF và Coupon affiliate thì mã AFF sẽ được sử dụng để xác định khách hàng do ai giới thiệu.

Do vậy, để có thể tối ưu phần lấy link chia sẻ khóa học, bạn nên lấy link giới thiệu có gắn cả mã AFF ID và mã coupon giảm giá của bạn. Chia sẻ dạng link kết hợp này sẽ giúp mã AFF của bạn lưu cooki trong 30 ngày, đồng thời User bạn giới thiệu cũng được giảm 40% học phí ( so với giá gốc của khóa học).
Ví dụ: Tôi muốn chia sẻ khóa: https://unica.vn/lam-chu-lap-trinh-cam-nx-3-truc-co-ban-chuyen-sau  

Mã aff id của tôi là: 2

Mã coupon của tôi là: AFFILIATE

Link kết hợp của tôi sẽ có dạng: https://unica.vn/lam-chu-lap-trinh-cam-nx-3-truc-co-ban-chuyen-sau?aff=2&coupon=AFFILIATE

* Cách gắn link đúng là thêm đuôi: ?aff=(mã AFF của bạn)&coupon=(mã coupon của bạn), như trường hợp ví dụ này sẽ là: ?aff=2&coupon=AFFILIATE 

Dạng link kết hợp mã AFF và mã coupon