Giá Bigsale là giá nào?

Giá Bigsale là giá thấp nhất được bán của khóa học. Trên website Unica không được bán giá thấp hơn giá Bigsale.

Trong quá trình hợp tác, Unica sẽ báo giá khóa Bigsale với những khóa học mà đại lý muốn bán.