Lợi nhuận từ khóa học

Mỗi khóa học là công sức và trí tuệ của mỗi giảng viên, do đó Unica luôn công khai doanh thu, công khai số lượng học viên, giảng viên chỉ cần đăng nhập vào tài khoản giảng viên đã đăng ký là cập nhật được hết các thông tin. Về cơ bản, giảng viên hưởng phần trăm doanh thu tùy vào nguồn học viên mua khóa học như sau:

Lưu ý:

Bên A: Công ty Cổ phần Đào tạo Trực tuyến Unica

Bên B: Giảng viên