Chương trình giới thiệu - Affiliate manager

Nếu bạn đáp ứng điều kiện dưới đây:

(1) Bạn là affiliate của Unica và đã có thành tích trên 50 đơn thành công

(2) Bạn có cộng đồng, có thể hướng dẫn mọi người cùng làm affiliate

Hãy đăng kí trở thành Affiliate manager theo link: https://unica.vn/dashboard/manager/affiliate và đảm bảo điều kiện:

Tổng doanh thu của các tài khoản Affiliate do bạn giới thiệu duy trì 3 triệu/tháng

Bạn sẽ được hưởng 5% hoa hồng/tổng doanh thu của các tài khoản con trọn đời.