Chương trình giới thiệu - Affiliate manager

Unica còn có một chương trình đặc biệt là Affiliate Manager. Đó là những Đại Sứ Unica, cùng
Unica xây dựng và phát triển cộng đồng affiliate tại Việt Nam.
Nếu bạn đáp ứng 3 điều kiện dưới đây:
(1) Bạn là affiliate của Unica và đã có tổng thu nhập trên 1.000.000đ
(2) Bạn có cộng đồng, có thể hướng dẫn mọi người cùng làm affiliate
(3) Bạn có thể duy trì tối thiểu 5 đơn hàng thành công mỗi tháng
Unica sẽ thăng hạng cho bạn trở thành Affiliate Manager, được hưởng % hoa hồng trên thu nhập
của các affiliate mà bạn đã giới thiệu.
>> Link đăng ký: https://unica.vn/dashboard/manager/affiliate 

Bạn sẽ được hưởng 5% hoa hồng/tổng doanh thu của các tài khoản con trọn đời.