Hướng dẫn đăng ký tài khoản và kích hoạt khóa học

Hướng dẫn đăng ký tài khoản
Sau khi tải ứng dụng về, nếu đã có tài khoản bạn điền email và mật khẩu tài khoản đã đăng ký và ấn đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản bạn ấn đăng ký mới ở bên dưới

Sau khi ấn đăng ký bạn điền thông tin đăng ký và ấn đăng ký. Thông tin đăng ký gồm: Họ và tên, Email, Số điện thoại, Mật khẩu, Nhập lại mật khẩu (Mật khẩu bạn tự đặt từ 6-20 ký tự)Hướng dẫn kích hoạt khóa học
Sau khi đăng ký tài khoản xong hệ thống sẽ hiện thị giao diện trang chủ, bạn chọn kích hoạt khóa học và nhập mã kích hoạt bạn nhận được rồi ấn kích hoạt để vào học.