Hướng dẫn giảng viên tạo mã Coupon hưởng 100% doanh thu

Tạo mã Coupon dùng trong trường hợp giảng viên bán khóa học hưởng 100% doanh thu, hoặc muốn giảm giá cho khách hàng. Tạo mã Coupon thì GV sẽ tự thu tiền từ học viên, tự chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình chạy khóa học. 

I. TẠO MÃ COUPON BÁN HƯỞNG 100% DOANH THU

Bước 1: Anh chị vào tài khoản GV của mình

Các bước tạo mã coupon để bán khóa học hưởng 100% doanh thu

Bước 2: Vào mục coupon

Các bước tạo mã coupon để bán khóa học hưởng 100% doanh thu

Bước 3: Click vào "Tạo mã coupon để bán"

Các bước tạo mã coupon để bán khóa học hưởng 100% doanh thu

Bước 4: Click vào "in”

Các bước tạo mã coupon để bán khóa học hưởng 100% doanh thu

Mã coupon gồm 16 ký tự hiện lên, anh chị dùng mã đó để cấp cho học viên nhé. 

Các bước tạo mã coupon để bán khóa học hưởng 100% doanh thu

Học viên sẽ sử dụng mã coupon này để kích hoạt khóa học trên Unica.vn (Đăng nhập vào unica.vn -> Tìm khóa học đã mua và điền mã coupon vào là xong)

Hướng dẫn giảng viên tạo mã coupon để bán khóa học hưởng 100% doanh thu

Tạo mã Coupon dùng trong trường hợp giảng viên bán khóa học hưởng 100% doanh thu, tự thu tiền từ học viên, và tự chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình chạy khóa học. 

II. TẠO MÃ COUPON GIẢM GIÁ

Cũng như tạo mã coupon hưởng 100% doanh thu, tạo  mã coupon giảm giá anh chị vẫn vào tài khoản của mình -> Vào mục Coupon 

Sau đó vào mục Tạo Coupon giảm giá:

Sau đó, giảng viên điền tên khóa học, đặt mã coupon, mức giá muốn giảm, số lượng coupon muốn tạo, thời hạn giảm giá. 

Chúc anh chị thành công!