Hướng dẫn sử dụng Unica Xu


Thu thập xu hàng ngày để sử dụng mua khóa học.

Hướng dẫn Nhận Unica Xu

Bước 1: Truy cập https://id.unica.vn/register để đăng ký tài khoản.

Nếu bạn đã từng học trên Unica và có tài khoản, bạn vui lòng truy cập https://id.unica.vn/login  để đăng nhập.

Bước 2: Truy cập https://unica.vn/dashboard/xu thực hiện các nhiệm vụ để nhận Xu

Các nhiệm vụ gồm:

Nhiệm vụ hàng ngày: Hàng ngày bạn ấn "Click nhận xu ngay" sẽ nhận được 200 xu mỗi ngày.

Nhiệm vụ khác: Bạn ấn nhận để thực hiện nhiệm vụ và nhận Xu.


Hướng dẫn sử dụng Xu:

Bạn tìm khóa học muốn đăng ký, ấn đăng ký sẽ có mục tích chọn sử dụng Xu và ấn tiếp theo.

Số tiền thanh toán sẽ được giảm tương ứng số Xu sử dụng.

Mỗi lần sử dụng được tối đa 50,000 Xu