Quyền lợi khách hàng của tôi có bất lợi gì so với khách hàng của Unica không?

Tại Unica, tất cả khách hàng từ các nguồn đều nhận chăm sóc khách hàng là như nhau.