Hướng dẫn đăng ký học


Bước 1: Tìm kiếm khóa học bạn muốn đăng ký
Bước 2: Học thử và sử dụng mã giảm giá nếu có
Bước 3: Chọn Đăng ký học hoặc thêm vào giỏ hàng 
Nếu đăng ký khóa học đó bạn chọn Đăng ký học.
Nếu muốn đăng ký nhiều khóa học, bạn chọn thêm vào giỏ hàng để có thể đăng ký nhiều khóa học cùng một lúc.


Bước 4: Ấn đăng ký học và điền thông tin đăng ký học gồm: Họ tên, Email, Điện toại, Tỉnh/thành phố.
Lưu ý: Nếu bạn không có email, ở ô Email bạn vui lòng điền khongco@gmail.com


Bước 5: Ấn tiếp theo và chọn hình thức thanh toán và ấn tiến hành thanh toán