Hướng dẫn tự động mở bài học tiếp theo, mở bài học bất kỳ

Hướng dẫn cài đặt tự động ở bài học tiếp theo
Phía dưới góc phải video có mục Autoplay , bạn tích chọn mục này, khi kết thúc video, bài học tiếp theo sẽ tự động mở
Phía dưới góc trái có mục Bài trước, Bài sau . Bạn tích chọn bài trước, bài sau mà bạn muốn xem

Hướng dẫn mở bài học bất kỳ
Phía trên cùng góc phải có mục nội dung khóa học, bạn tích chọn và chọn bài học bất kỳ mà bạn muốn học