Khách hàng của tôi vào học như thế nào

Sau khi có đơn hàng từ kênh của đại lý, đại lý đăng nhập Unica và mua khóa học bằng ví đại lý. Hệ thống sẽ gửi email về cho đại lý và đại lý chuyển tiếp email này cho khách hàng.