Combo khóa học là gì ?

Combo khóa học là nhóm các khóa học cùng chủ đề hoặc do cùng 1 giảng viên giảng dạy được nhóm lại và bán với chính sách giảm giá tốt hơn khi mua lẻ từng khóa. Đây là chính sách do Unica tạo ra để giúp các Affiliate bán được nhiều khóa học hơn và giúp người học có thể mua được các khóa học với mức giá tốt nhất.

Bạn có thể lấy link chia sẻ combo các khóa học tại mục lấy link=>Combo :đối với các combo có sẵn theo link: https://unica.vn/dashboard/affiliate/getlink?type=combo

 

Hoặc liên hệ hỗ trợ Affiliate theo số điện thoại: 0948827293 để có thể tạo ra các combo theo yêu cầu của bạn.