Hướng dẫn sắp xếp khóa học theo danh mục


Khi có nhiều khóa học bạn có thể sắp xếp theo danh mục để thuận tiện cho việc học
Bước 1: Truy cập trang https://unica.vn/ đăng nhập và chọn vào học
Bước 2: Tạo tên danh mục
Ở mục Khóa học, Khóa học trọn đời, bạn tích chọn +Danh mục và tạo tên danh mục.Bước 3: Gắn khóa học vào danh mục
Phía trên góc phải của khóa học có biểu tượng gắn tag, bạn tích chọn biểu tượng đó và chọn danh mục muốn gắn khóa học.Sau khi tạo danh mục, gắn khóa học cho danh mục. Khi vào học có thể chọn khóa học muốn học bằng cách chọn danh mục hoặc tìm kiếm theo tên khóa học.