Hợp đồng và thuế VAT của đại lý như thế nào?

Unica sẽ ký hợp đồng phân phối khóa học với đại lý. Xuất hóa đơn bán hàng.