Cách tạo đơn hàng tự động bằng API khi sử dụng nền tảng ladipage

Để tạo đơn hàng tự động từ ladipage, trước hết bạn vào mục lấy link khóa học trên trang: https://unica.vn/dashboard/affiliate/getlink

 

Copy url ở mục API tạo đơn hàng

Sau đó truy cập vào https://builder.ladipage.com/landing-pages chọn landing page cần set up lưu danh sách đơn hàng => Chọn lưu data=> Tạo mới cấu hình form=> Đặt tên cho cấu hình mới=> Tạo tài khoản liên kết loại API=> Nhập các trường thông tin cần điền và paste url API mới lấy được từ Unica ở bên trên

Sau đó quay trở lại mục chọn cấu hình=> Chọn tên cấu hình form vừa tạo=> Cập nhật=> Xuất bản lại Ladipage

Truy cập vào landing page mới cấu hình ở trên=> Test điền form thông tin để đảm bảo đơn hàng đã được ghi nhận đúng.