Hướng dẫn xem đơn hàng và lịch sử thanh toán

Để kiểm tra đơn hàng, anh chị vào tài khoản giảng viên -> Vào mục đơn hàng

Anh chị thấy có các trạng thái đơn hàng: Đơn hàng mới; Đơn hàng thành công; Đang xử lý; Hủy, xóa. Nhấp vào từng trạng thái, anh chị sẽ thấy chi tiết học viên mua từ nguồn nào.

 

Để kiểm tra thu nhập của mình, anh chị nhấp vào mục “thu nhập”

Ở đây anh chị sẽ thấy có thống kê thu nhập tháng trước, lũy kế, số dư ví và biểu đồ thu nhập theo tháng để nắm được tình hình kinh doanh khóa học của mình trên Unica. Anh chị có thể xem lại thanh toán các tháng trước bằng cách click chuột vào mục “lịch sử thanh toán”.

Chúc các anh chị trở thành giảng viên có thu nhập ấn tượng tại Unica.