Coupon Affiliate là gì

Unica cho phép các Affiliate tự tạo 1 mã coupon  giảm 40%/giá trị khóa học. Mã này được sử dụng không giới hạn, và áp dụng với các khóa đang có mức giảm <40%

Bạn truy cập đường link https://unica.vn/dashboard/affiliate/getlink

Bạn có thể sử dụng mã coupon này đi chia sẻ để tăng số lượng người truy cập và mua các khóa học mà bạn mà bạn muốn bán.


Một lưu ý nhỏ là mã coupon (mã giảm giá) giảm 40% giá gốc của khóa học, không phải giảm thêm 40% học phí mà Unica đang để giá bán ( giá in đậm to hơn bên cạnh).
Nếu khách hàng có nhiều mã giảm giá, Unica chỉ áp dụng 1 chương trình giảm giá sâu nhất chứ không áp dụng đồng thời tất cả các mã giảm.