Hướng dẫn tạo profile giảng viên

Để tạo Profile giảng viên, anh chị vào tài khoản của mình trên Unica -> Vào mục Hồ sơ giảng viên.

Profile giảng viên là thông tin quan trọng để học viên quyết định mua khóa học

Sau đó, click vào “tạo mới”

Profile giảng viên là thông tin quan trọng để học viên quyết định mua khóa học

Anh chị điền đủ thông tin trên form, up ảnh… rồi click vào “Lưu hồ sơ”.

Profile giảng viên là thông tin quan trọng để học viên quyết định mua khóa học

Chúc anh chị sớm có hồ sơ thật ấn tượng trên Unica!