Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá


Bạn truy cập trang http://unica.vn/ tìm khóa học bạn bạn muốn đăng ký, ở dưới góc phải có mục mã giảm giá, tích chọn mã giảm giá, nhập mã giảm giá bạn nhận được và ấn Áp dụng
Sau đó bạn ấn đăng ký ngay và làm theo hướng dẫn thanh toán để vào học.