Hướng dẫn lấy link bán hưởng 80% doanh thu

Để bán khóa học hưởng 80% doanh thu, anh chị vào tài khoản giảng viên -> Bên cạnh tên khóa học có chữ “lấy link”, anh chị click vào đó.

Lấy link bán hưởng 80% doanh thu thì anh chị không cần tư vấn, không cần tạo mã coupon, không cần chăm sóc học viên trong suốt quá trình chạy khóa học

Màn hình hiện lên 2 đường dẫn. Đường dẫn bên trên là khóa học trên website Unica, đường dẫn bên dưới là đường link để anh chị gửi học viên đăng ký mua khóa học. 

Lấy link bán hưởng 80% doanh thu thì anh chị không cần tư vấn, không cần tạo mã coupon, không cần chăm sóc học viên trong suốt quá trình chạy khóa học

Chúc anh chị bán khóa học thành công cùng Unica!