Hướng dẫn cách tạo khóa học và up video

1. Anh chị truy cập vào website: Unica.vn -> đăng nhập tài khoản giảng viên-> click vào biểu tượng avatar -> click vào chữ “giảng viên”

Hướng dẫn tạo khóa học và up video trên Unica

2. Click vào mục khóa học mới

Hướng dẫn tạo khóa học và up video trên Unica

3. Kéo xuống cuối trang, click vào "yes, tạo khóa học ngay"

Hướng dẫn tạo khóa học và up video trên Unica

Có 2 cách để có tạo khóa học

Cách 1: Tạo khóa học bằng link outline google sheet (như ảnh dưới), để thao tác này được thành công, anh chị cần làm đúng đề cương theo mẫu của Unica đã gửi và hướng dẫn cụ thể tại đây: https://help.unica.vn/tin-tuc/quy-trinh-hop-tac-giang-vien-unica.html 

Sau đó click vào "Tải lên".

Hướng dẫn tạo khóa học và up video trên Unica

Cách 2: Điền đầy đủ thông tin (tên khóa học, chuyên mục, ảnh thumb khóa học, các thông tin giới thiệu... cho đến tên các phần học, tên bài học). Lưu ý, điền đến đâu lưu đến đó để không bị mất thông tin.

Hướng dẫn tạo khóa học và up video trên Unica

5. Sau khi điền đủ thông tin trên, anh chị up video: Vào mục "danh sách bài học" -> Nhấp vào biểu tượng cây bút màu xanh

Hướng dẫn tạo khóa học và up video trên Unica

6. Trước khi chọn file tải lên, anh chị nhớ chọn logo Unica (Nếu video của anh chị chưa có logo Unica thì tick vào trên trái/ trên phải). Lưu ý, video chỉ được phép chứa logo Unica, không được chứa logo khác.

Hướng dẫn tạo khóa học và up video trên Unica

Chúc các anh chị sớm có khóa học trên Unica. Xin cảm ơn!