Hướng dẫn cài đặt thanh toán

Anh chị vào tài khoản của mình -> Click vào chữ “thêm”

Hướng dẫn giảng viên cài đặt thông tin để thanh toán

Sau đó, click vào “cài đặt thanh toán”

Hướng dẫn giảng viên cài đặt thông tin thanh toán

Anh chị điền đủ và chính xác thông tin trên màn hình (bắt buộc phải có mã số thuế cá nhân), đính kèm ảnh mặt trước, mặt sau của CMND, sau đó click vào LƯU

Hướng dẫn giảng viên cài đặt thông tin thanh toán

Anh chị lưu ý điền chính xác thông tin, nhất là thông tin về tài khoản và ngân hàng nhé.

Chúc anh chị thành công!