Hướng dẫn sử dụng thẻ học


Hướng dẫn kích hoạt thẻ học

Bước 1: Truy cập http://unica.vn/register để đăng ký tài khoản.

Nếu bạn đã từng học trên Unica và có tài khoản, bạn vui lòng truy cập http://unica.vn/login để đăng nhập.

Bước 2: Truy cập https://unica.vn/napthe nhập mã thẻ bạn nhận được và ấn nạp thẻ

 

Bước 3: Truy cập https://unica.vn/dashboard/user/course-old , tại mục thẻ học Unica bạn chọn kích hoạt khóa học, tìm khóa học bạn muốn học và ấn kích hoạt và vào học.


Hướng dẫn vào học

Để vào học lại, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập https://id.unica.vn/login điền thông tin và ấn đăng nhập

Bước 2: Truy cập https://unica.vn/dashboard/user/course-old  chọn mục Thẻ học Unica và ấn vào học ngay