Phân biệt link affiliate, link coupon và khi nào nên dùng các link này?

- Link affiliate giá khóa học sẽ bằng với giá của website, nên dùng khi Unica có các chiến dịch giảm giá để học viên được giảm giá cao nhất. Link này sẽ lưu cookie(*) trong vòng 30 ngày.

- Link coupon nên dùng khi Unica không có chiến dịch giảm giá, với coupon, học viên sẽ được giảm 40% khóa học, cao hơn với giá trên website do đó sẽ có động lực mua khóa học cao hơn. Link này lưu cookie trong ngày.

Dù dùng link nào để chia sẻ bạn cũng vẫn sẽ được hưởng hoa hồng nếu có khách hàng click vào link và mua khóa học.

(*) Cookie là gì

Khi user truy cập vào bất kỳ trang web nào trên unica.vn mà trên đường link có chứa tham số là  mã aff của bạn (ví dụ: https://unica.vn/?aff=1, https://unica.vn/unica-affiliate?aff=1), thì mã aff của  bạn sẽ được lưu vào trình duyệt của user. Sau đó, user truy cập vào bất kỳ trang web nào trên  unica.vn, trong vòng 30 ngày, với cùng trình duyệt trên, thì Unica sẽ biết đây là khách hàng do bạn  giới thiệu. Khi user này mua khoá học trên unica.vn, bạn sẽ được hoa hồng. Nếu có 2 AFF cùng giới thiệu 1 user thì AFF giới thiệu cuối cùng sẽ được tính. Ví dụ:

Ngày 

Khách truy cập qua link

Cookie 

Thời hạn còn

Ngày 1 

https://unica.vn?aff=1 

aff=1 

30 ngày

Ngày 10 

https://unica.vn 

aff=1 

20 ngày

Ngày 20 

https://unica.vn?aff=2 

aff=2 

30 ngày