Hướng dẫn đăng ký học


Bước 1: Tìm kiếm khóa học bạn muốn đăng ký
Bước 2: Học thử và sử dụng mã giảm giá nếu có
Bước 3: Chọn Đăng ký học hoặc thêm vào giỏ hàng 
Nếu đăng ký khóa học đó bạn chọn Đăng ký học.
Nếu muốn đăng ký nhiều khóa học, bạn chọn thêm vào giỏ hàng để có thể đăng ký nhiều khóa học cùng một lúc.


Bước 4: Ấn đăng ký học và điền thông tin đăng ký học gồm: Họ tên, Email, Điện toại, Tỉnh/thành phố.
Lưu ý: Nếu bạn không có email, ở ô Email bạn vui lòng điền khongco@gmail.com


Bước 5: Ấn tiếp theo và chọn hình thức thanh toán
Thanh toán Online, Unica sẽ gửi hướng dẫn vào học qua email hoặc tin nhắn điện thoại của bạn ngay khi bạn thanh toán xong. Thanh toán online bạn được giảm 20,000đ với đơn hàng từ 199,000đ.
Thanh toán khi nhận tại nhà Unica sẽ gửi bạn phong thư có mã kích hoạt và hướng dẫn vào học tới địa chỉ nhà của bạn, khi bưu tá giao phong thư Unica bạn sẽ thanh toán tiền cho bưu tá. Miễn phí giao hàng với đơn hàng từ 200,000đ trở lên.